Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:28, 14.06.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Walka z hurtowniami audytu zaczyna przynosić efekty

Spada liczba audytorów wykonujących ponad 50 usług rocznie, maleje również liczba badań przypadających na jednego rewidenta w największych spółkach audytorskich.

Dziennik Gazeta Prawna

16 maja 2023

Jak informuje redakcja „DGP” opierając się danych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, „Widocznie spada liczba audytorów wykonujących ponad 50 usług rocznie (głównie są to badania sprawozdań finan­sowych), co już jest oznaką poprawy. Zmalała też liczba badań na jednego rewidenta w największych spółkach audytorskich. To właśnie w tych podmiotach padł w 2021 r. niechlubny rekord 318 usług wykonanych przez jednego audytora. W ubiegłym roku najbardziej pracowity rewident zatrudniony w jednej z największych firm audytorskich wykonał 182 badania sprawozdań finansowych”.

„DGP” przypomina, że pierwszy raport PANA (obejmujący rok 2020), „pokazał, że istnieje problem z hurtowniami audytów. Agencja od razu zapowiedziała, że będzie z tym walczyć”. Gazeta zaznacza, że „nie zawsze duża liczba badań na jednego audytora musi oznaczać kiepską jakość usług, bo niejednokrotnie biegły rewident korzysta z pomocy zespołu. Zdarzają się jednak przypadki, gdy usługa jest wykonana tylko dla pozoru”.

Z raportu PANA wynika, że w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba biegłych rewidentów wykonujących ponad 50 usług rocznie. W 2022 r. takich audytorów było 150 z 68 firm, podczas gdy rok wcześniej 174 biegłych z 88 firm, a dwa lata wcześniej 194 z 88 firm. „Nieznacznie wzrosła natomiast średnia liczba - na jednego rewidenta - badań sprawozdań finansowych w podmiotach innych niż jednostki zainteresowania publicznego (czyli innych niż np. banki, spółki giełdowe). Z raportu PANA wynika, że w 2022 r. jeden audytor wykonał średnio 13 takich badań, czyli tyle samo, co w 2020 r. W 2021 r. średnia wynosiła 12”.

W dalszej części artykułu mowa jest o działaniach PANA podejmowanych w kontekście zjawiska opisywanego w tekście. „Liczba usług na jednego rewidenta to jedno z ważniejszych kryteriów przy konstruowaniu listy firm wytypowanych do rocznego planu kontroli przez PANA. - Od początku funkcjonowania agencji informowaliśmy, że będzie to kwestia, na której mocno się skoncentrujemy, bo jest to jeden z wyznaczników jakości audytu - mówi Agnieszka Baklarz, dyrektor departamentu kontroli PANA”.

Jak informuje gazeta, za nieprawidłowości w skrajnych przypadkach firma audytorska może zostać skreślona z listy prowadzonej przez PANA albo otrzymać zakaz wykonywania usług nawet na trzy lata. PANA może też nałożyć na firmę audytorską karę administracyjną - do 10 proc. przychodów netto. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej może być pociągnięty także sam biegły rewident.

Ze szczegółowymi danymi można się zapoznać w wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna” z 15.05.2023.

Raport PANA „Usługi firm audytorskich w 2022 r. na podstawie sprawozdań rocznych. Wybrane zagadnienia” jest dostępny pod linkiem: https://pana.gov.pl/komentarze-i-opracowania/uslugi-firm-audytorskich-2022/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl