Senat: komisja za poprawkami legislacyjnymi do ustawy o biegłych rewidentach

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – informują wp.pl i wyborcza.biz.

wp.pl

20 kwietnia 2017

Ustawa tworzy specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. W czasie prac parlamentarnych do projektu ustawy wprowadzono rządowe autopoprawki m.in. dot. rozszerzenia czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Oznacza to, że firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych.

Przepisy te krytycznie oceniała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Jak poinformował przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (PiS), senatorowie będą jeszcze mogli zgłaszać poprawki podczas debaty na posiedzeniu plenarnym, które zaplanowano na przyszły tydzień. Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w kwietniu uchwalił Sejm. Projekt przedłożył rząd.

Cały artykuł dostępny na stronie: http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Senat-komisja-za-poprawkami-legislacyjnymi-do-ustawy-o-bieglych-rewidentach,wid,18754551,wiadomosc.html?ticaid=119010&_ticrsn=3
oraz

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,21661111,senat-komisja-za-poprawkami-legislacyjnymi-do-ustawy-o-bieglych.html?disableRedirects=true

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl