W jakiej formie biegły rewident może wykonywać zawód?

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólnik podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy,
  3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy,
  4. osoba, która zawarła umowę z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy.

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólnik podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy,
  3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy,
  4. osoba, która zawarła umowę z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl