Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:48, 14.06.2024 r.

W jakiej formie biegły rewident może wykonywać zawód?

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy,
  • osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską,
  • osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, inna niż osoba, o której mowa w art. 46 pkt 1, która zawarła umowę z firmą audytorską

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl