W jakiej formie biegły rewident może wykonywać zawód?

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólnik podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy,
  3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy,
  4. osoba, która zawarła umowę z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy.

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólnik podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy,
  3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy,
  4. osoba, która zawarła umowę z podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 47 ustawy.
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl