Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:59, 14.06.2024 r.

Na jakich zasadach zaliczane jest samokształcenie zawodowe i co wchodzi w jego zakres?

Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer wpisu do rejestru,
  • formę samokształcenia zawodowego,
  • termin, liczbę godzin i zakres tematyczny samokształcenia.

Zakres tematyczny powinien odpowiadać umiejętnościom potrzebnym do wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Szkolenia”.

Istnieje również możliwość wypełnienia tego dokumentu elektronicznie – w panelu dostępnym po zalogowaniu się.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl