Co rozumie się pod pojęciem samokształcenia?

Jest to na przykład:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • praca dydaktyczna,
 • naukowo-dydaktyczna lub naukowa,
 • uczestnictwo w studiach wyższych,
 • studiach trzeciego stopnia,
 • studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub poprzez e-learning, w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów,
 • wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

Nie zalicza się jako samokształcenie zawodowe przeglądania prasy i czytania publikacji fachowych.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf