Czy jest różnica w zakresie szkoleń z zakresu ODZ dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu?

Nie ma różnicy. Od 2015 r. liczba godzin szkolenia z zakresu ODZ dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym została zrównana i wynosi 120 godzin lekcyjnych.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl