Kiedy powstaje obowiązek szkolenia z zakresu ODZ?

Obowiązek szkolenia z zakresu ODZ powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany (w rozumieniu uprawomocnienia się wpisu) do rejestru. Przykładowo, jeśli biegły rewident został prawomocnie wpisany do rejestru w 2015 r., to obowiązek szkoleniowy powstaje 1 stycznia 2016 r.; jeśli wpis do rejestru miał miejsce z kolei w trakcie 2016 r., obowiązek ten powstaje 1 stycznia 2017 r.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf