Jak może rozliczyć się z obowiązku szkoleń biegły rewident będący wykładowcą z tematów szkoleń?

Biegli rewidenci uczestniczący w szkoleniach z zakresu ODZ jako wykładowcy (szkolący), organizowanych przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, uzyskują zaliczenie na podstawie złożonego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć do 15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident był wykładowcą.

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Szkolenia".

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf