Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:43, 24.05.2024 r.

Co może zrobić biegły rewident, który z przyczyn losowych nie może do końca roku kalendarzowego odbyć minimalnej liczby godzin szkolenia?

W przypadku wystąpienia choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej odbycie szkolenia z zakresu ODZ w wymaganym terminie, biegły rewident może wystąpić do KRBR z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl