Kiedy może być złożony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia z zakresu ODZ w terminie późniejszym?

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia z zakresu ODZ w terminie późniejszym biegły rewident może złożyć do końca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy, lub - w szczególnych przypadkach - najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy (każde tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie powinno być udokumentowane). Przez dostarczenie wniosku rozumie się datę wpływu do Biura PIBR.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl