Jestem emerytem. Czy mogę opłacać niższą składkę członkowską?

KRBR może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

  • nie wykonuje zawodu,
  • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
  • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
  • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
  • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

  • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
  • nie wykonuje zawodu,
  • złoży oświadczenie do KRBR.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Składki członkowskie”.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf