Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:48, 22.07.2024 r.

Jestem emerytem. Czy mogę opłacać niższą składkę członkowską?

KRBR może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

  • nie wykonuje zawodu,
  • nie jest członkiem organów firm audytorskich,
  • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
  • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
  • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

  • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
  • nie wykonuje zawodu,
  • złoży oświadczenie do KRBR.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Składki członkowskie”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl