Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:27, 23.05.2024 r.

Czy data sprawozdania z badania może być inna niż data kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Przeprowadzam badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. i wkrótce będę wydawać sprawozdanie
z badania, które podpiszę poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy data sporządzenia sprawozdania z badania może być inna niż data złożenia podpisu?

Odpowiedź:
Nie. Data sporządzenia sprawozdania z badania i data jego podpisania powinny być tożsame, gdyż złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na sprawozdaniu z badania jest czynnością kończącą proces sporządzania sprawozdania z badania (zobacz stanowisko Ministerstwa Finansów). (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl