Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:37, 24.05.2024 r.

W jakim formacie powinno być sporządzone elektroniczne sprawozdanie z badania?

Od dnia 1 października 2018 r. wprowadzony został obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania formie elektronicznej. Czy została określona konkretna forma elektroniczna tego dokumentu?

Odpowiedź:
Nie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w formie elektronicznej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego. PIBR rekomenduje sporządzanie sprawozdania z badania w formacie pdf, jednakże nie wyklucza to możliwości zastosowania innych formatów plików. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl