Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:33, 24.05.2024 r.

Jakie standardy badania obowiązują podczas badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Czy do badania sprawozdania finansowego za 2018 r. zastosowanie mają standardy przyjęte przez KRBR ostatnią uchwałą w 2018 roku?

Odpowiedź:
Nie. W odniesieniu do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok zastosowanie będą miały dwie uchwały KRBR:
  1. uchwała 2039/37a/2018
  2. uchwała 2041/37a/2018
Przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. biegli rewidenci stosują 34 KSB z grup od „200” do „700”. Uchwała 2039/37a/2018 wprowadziła siedem wybranych, 6 zmienionych i 1 nowy, standardów, tj.: KSB 700 (Z), KSB 701, KSB 705 (Z), KSB 706 (Z), KSB7 20 (Z), KSB 260 (Z), KSB 570 (Z)). Początek obligatoryjnego ich stosowania to badanie sprawozdań finansowych za 2018 r. Natomiast pozostałe standardy to standardy przyjęte uchwałą 2041/37a/2018. Obrazuje to schemat poniżej. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl