Czy w sprawozdaniu z badania można zamieszczać dowolne treści?

Przepisy ustawy o biegłych rewidentach pozwalają na zamieszczenie w sprawozdaniu z badania innych elementów, które biegły rewident uzna za koniecznie (art. 83 ust. 3 pkt 17 ustawy o biegłych rewidentach). Czy mogę zamieścić w sprawozdaniu z badania dowolne treści, które uznam za niezbędne?

Odpowiedź:
Nie. Biegły rewident podejmując decyzję o zamieszczeniu w sprawozdaniu z badania dodatkowych informacji powinien kierować się obowiązującymi go przepisami prawa i standardami badania. Nie jest więc możliwe zamieszczenie w sprawozdaniu z badania informacji odnośnie zagadnień, które nie zostały przewidziane przepisami prawa lub regulacjami standardów (zobacz stanowisko Ministerstwa Finansów). (18.01.2019)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl