Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:14, 14.06.2024 r.

Czy w sprawozdaniu z badania można zamieszczać dowolne treści?

Przepisy ustawy o biegłych rewidentach pozwalają na zamieszczenie w sprawozdaniu z badania innych elementów, które biegły rewident uzna za koniecznie (art. 83 ust. 3 pkt 17 ustawy o biegłych rewidentach). Czy mogę zamieścić w sprawozdaniu z badania dowolne treści, które uznam za niezbędne?

Odpowiedź:
Nie. Biegły rewident podejmując decyzję o zamieszczeniu w sprawozdaniu z badania dodatkowych informacji powinien kierować się obowiązującymi go przepisami prawa i standardami badania. Nie jest więc możliwe zamieszczenie w sprawozdaniu z badania informacji odnośnie zagadnień, które nie zostały przewidziane przepisami prawa lub regulacjami standardów (zobacz stanowisko Ministerstwa Finansów). (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl