Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:11, 14.06.2024 r.

Czy akapit objaśniający służy do opisywania nieistotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym?

Czy powinienem zamieścić w sprawozdaniu z badania akapit objaśniający w zakresie kwestii, która nie została zamieszczona w sprawozdaniu finansowym, ale nie ma istotnego (w kontekście istotności ustalonej dla danego badania) znaczenia dla rzetelności sprawozdania finansowego (np. wskazać na pominięcie jakiegoś nieistotnego ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach)?

Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z KSB 706 (Z) akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi jest zamieszczany tylko wtedy gdy biegły rewident chce zwrócić uwagę na sprawę właściwie zaprezentowaną lub ujawnioną w sprawozdaniu finansowym, która według osądu biegłego rewidenta jest tak ważna, że jest fundamentalna dla zrozumienia sprawozdania finansowego przez użytkowników. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl