Czy akapit objaśniający służy do opisywania nieistotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym?

Czy powinienem zamieścić w sprawozdaniu z badania akapit objaśniający w zakresie kwestii, która nie została zamieszczona w sprawozdaniu finansowym, ale nie ma istotnego (w kontekście istotności ustalonej dla danego badania) znaczenia dla rzetelności sprawozdania finansowego (np. wskazać na pominięcie jakiegoś nieistotnego ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach)?

Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z KSB 706 (Z) akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi jest zamieszczany tylko wtedy gdy biegły rewident chce zwrócić uwagę na sprawę właściwie zaprezentowaną lub ujawnioną w sprawozdaniu finansowym, która według osądu biegłego rewidenta jest tak ważna, że jest fundamentalna dla zrozumienia sprawozdania finansowego przez użytkowników. (18.01.2019)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl