Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:26, 24.05.2024 r.

Czy istotne zniekształcenie w obszarze ujawnień umożliwia wydanie opinii bez zastrzeżeń?

Wykonałem badanie rocznego sprawozdania finansowego mojego klienta. Niestety sprawozdanie finansowe nie zawiera niektórych ujawnień wymaganych przez przepisy ustawy o rachunkowości. Brak dotyczy istotnych ujawnień (stanowi istotne zniekształcenie sprawozdania finansowego), ale to przecież tylko dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. Czy wystarczy, jeżeli w sprawozdaniu z badania zamieszczę objaśnienie tej kwestii?

Odpowiedź:
Nie. Akapit objaśniający ze zwróceniem uwagi, o którym jest mowa w KSB 706 (Z) jest wykorzystywany w zupełnie innych sytuacjach. W przypadku gdy występuje istotne zniekształcenie sprawozdania finansowego zastosowanie mają wymogi KSB 705 (Z) par. 6, A7. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl