Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:13, 24.05.2024 r.

Jak ułatwić powiązanie sprawozdania z badania ze sprawozdaniem finansowym np. w raporcie rocznym?

Sprawozdanie finansowe badanej przez mnie spółki giełdowej jest publikowane w tzw. raporcie rocznym zawierającym wiele różnych informacji, wśród nich również sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy oraz sprawozdanie z badania tego sprawozdania finansowego. Niestety dokumenty te nie występują obok siebie (sprawozdanie finansowe otwiera raport roczny a sprawozdanie z badania znajduje się praktycznie na jego końcu). Raport roczny jest dokumentem bardzo obszernym, chciałbym, żeby czytelnik sprawozdania z badania mógł łatwo dotrzeć do sprawozdania finansowego, które było objęte badaniem. Czy regulacje standardów przewidują taką możliwość?

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z regulacjami KSB 700 (Z) par. A23, gdy biegły rewident wie, że zbadane sprawozdanie finansowe będzie włączone do dokumentu, który zawiera inne informacje, takiego jak np. raport roczny, wówczas biegły rewident może rozważyć wskazanie w sprawozdaniu z badania numerów stron, na których prezentowane jest zbadane sprawozdanie finansowe. Pomoże to użytkownikom zidentyfikować sprawozdanie finansowe, którego dotyczy sprawozdanie biegłego rewidenta. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl