Czy obowiązkiem biegłego rewidenta jest wykrywanie oszustw?

Czy jako biegły rewident mam obowiązek wykryć wszelkie oszustwa w badanym sprawozdaniu finansowym?

Odpowiedź:
Nie. Zadaniem biegłego rewidenta nie jest wykrywanie oszustw. Nie oznacza to jednak, że oszustwa nie są przedmiotem zainteresowania biegłego rewidenta. Planując i przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego musi on uwzględnić, że sprawozdanie finansowe może być zniekształcone w sposób celowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko oszukańczej sprawozdawczości finansowej oraz ryzyko zawłaszczenia majątku. Zidentyfikowanie przesłanek wskazujących na istnienie takiego ryzyka oznacza potrzebę odpowiedniego uwzględnienia tego faktu w strategii i/lub planie badania [KSB 240 par. 5]. (18.01.2019)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl