Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:34, 24.06.2024 r.

Czy obowiązkiem biegłego rewidenta jest wykrywanie oszustw?

Czy jako biegły rewident mam obowiązek wykryć wszelkie oszustwa w badanym sprawozdaniu finansowym?

Odpowiedź:
Nie. Zadaniem biegłego rewidenta nie jest wykrywanie oszustw. Nie oznacza to jednak, że oszustwa nie są przedmiotem zainteresowania biegłego rewidenta. Planując i przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego musi on uwzględnić, że sprawozdanie finansowe może być zniekształcone w sposób celowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko oszukańczej sprawozdawczości finansowej oraz ryzyko zawłaszczenia majątku. Zidentyfikowanie przesłanek wskazujących na istnienie takiego ryzyka oznacza potrzebę odpowiedniego uwzględnienia tego faktu w strategii i/lub planie badania [KSB 240 par. 5]. (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl