Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:11, 14.04.2024 r.

Jak odmowa podpisania sprawozdania finansowego wpływa na proces badania?

Badaniem miało być objęte sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej za 2018 rok. Główna księgowa i zarząd pracowali w spółce do końca 2018 r. Z początkiem 2019 r. został powołany nowy zarząd, a prowadzenie ksiąg rachunkowych przekazano do biura rachunkowego. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta odbywa się w lutym 2019 r. Nowo powołany zarząd oraz biuro rachunkowe prowadzące obecnie księgi rachunkowe spółki odmawiają podpisania sprawozdania finansowego. Zarząd odmawia ponadto podpisania oświadczenia dla biegłego rewidenta. Czy biegły rewident może w opisanych okolicznościach wyrazić opinię z zastrzeżeniem?

Odpowiedź:
Nie. W sytuacji opisanej w pytaniu biegły rewident odstępuje od wykonania umowy, ponieważ nie istnieje przedmiot realizacji umowy tj. sprawozdanie finansowe w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl