Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:37, 24.05.2024 r.

W jaki sposób sprawozdania w postaci elektronicznej podlegają archiwizacji w dokumentacji badania?

Czy sprawozdanie z badania i sprawozdanie finansowe, obydwa sporządzone w postaci elektronicznej, podlegają archiwizacji w dokumentacji badania w postaci papierowych wydruków?

Odpowiedź:
Nie. Zarówno sprawozdanie z badania jak i sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej podlegają archiwizacji w dokumentacji badania na nośniku elektronicznym (np. dysku twardym, płycie CD, pendrive, etc.) w postaci elektronicznej. Są to oryginały dokumentów. Wydruk postaci elektronicznej tych dokumentów stanowić będzie jedynie kopię oryginału. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl