Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:05, 24.05.2024 r.

Czy jest narzucony jakiś określony format pliku dla elektronicznego sprawozdania z badania?

Czy przepisy prawa lub regulacje zobowiązują do wykorzystania jakiegoś konkretnego formatu dla elektronicznego sprawozdania z badania?

Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej, tj. pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego. Przepisy nie określają szczególnego formatu sporządzenia sprawozdania z badania.

Rekomendujemy sporządzenie sprawozdania z badania tak jak dotychczas w edytorze tekstu (np. Word)
i zapisanie przygotowanego pliku w formacie pdf a następnie złożenie na tak przygotowanym pliku pdf kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez biegłego rewidenta. Wówczas zachowana jest postać elektroniczna wymagana przepisami prawa. Nie wyklucza to możliwości zastosowania innych formatów do sporządzenia sprawozdania z badania, pod warunkiem, że zachowana jest postać elektroniczna. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl