Czy nowe przepisy wprowadziły zmiany w zasadach podpisywania sprawozdań finansowych?

Czy nowe regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej wprowadziły jakieś zmiany w zakresie osób, jakie podpisują sprawozdanie finansowe lub liczby tych osób?

Odpowiedź:
Nie. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, analogicznie jak miało to miejsce dotychczas, sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki (wszystkie osoby w przypadku organu wieloosobowego).

Biegły rewident przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej upewnia się, czy przekazane mu sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez odpowiednie osoby i czy złożone podpisy są właściwe, w świetle regulacji ustawy o rachunkowości (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP). Biegły rewident powinien zgromadzić w dokumentacji badania dowody tej weryfikacji. Sprawdzenie prawidłowości osób i ich podpisów jest możliwe w każdej aplikacji wykorzystywanej do składania podpisu elektronicznego lub na wybranych stronach internetowych, np. www.weryfikacjapodpisu.pl, www.epuap.gov.pl. (07.02.2019 r.)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl