Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:21, 24.05.2024 r.

Czy firma audytorska może sporządzać wszystkie sprawozdania z badania w formie elektronicznej?

Czy firma audytorska może ustalić w swoim systemie kontroli jakości, że biegli rewidenci działający w jej imieniu będą sporządzać dla wszystkich klientów sprawozdania z badania w formie elektronicznej i podpisywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym niezależnie od tego, czy klient jest czy nie jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS?

Odpowiedź:
Tak. Mając na uwadze równorzędność podpisu elektronicznego i "tradycyjnego", w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość przyjęcia w firmie audytorskiej zasady sporządzania sprawozdań z badania w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla wszystkich klientów badania. Od dnia 1 października 2018 r. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą otrzymać od firmy audytorskiej tylko taką postać sprawozdania z badania, co nie oznacza, że nie może ona być zastosowana również w odniesieniu do innych jednostek, na zasadzie dobrowolności. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl