Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:32, 14.06.2024 r.

Czy sprawozdanie z badania może mieć dowolny układ?

Czy regulacje zmienionych standardów sprawozdawczości z badania przewidują możliwość kształtowania układu sprawozdania z badania w dowolny sposób?

Odpowiedź:
Nie. Układ sprawozdania z badania nie ma charakteru dobrowolnego. Jego określają standardy badania, w tym w szczególności zmienione standardy badania z grupy „7” (przyjęte do stosowania uchwałą KRBR nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)).

Zasadniczo, KSB 700(Z) przewiduje podział sprawozdania z badania na dwa segmenty wyodrębnione podtytułami “Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego” (A) oraz “Sprawozdanie na temat innych wymogów prawnych i regulacyjnych” (B) podkreślając rozdzielenie wypowiedzi biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego od wypowiedzi na temat ewentualnych innych obowiązków, jakie na nim ciążą w świetle obowiązujących przepisów, a które nie dotyczą bezpośrednio sprawozdania finansowego. Podział ten jest zbędny gdy na biegłym rewidencie nie ciążą dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, ponad te dotyczące sprawozdania finansowego. Wówczas segment B, w tym jego tytuł, jest pomijany.

Dodatkowe informacje na temat zawartości poszczególnych sekcji sprawozdania z badania można znaleźć
w Alercie BADANIE 2018. (07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl