Czy nastąpiły jakieś zmiany w opinii biegłego rewidenta w zmienionych standardach badania?

Czy nastąpiły jakieś zmiany w opinii biegłego rewidenta w zmienionych standardach badania

Odpowiedź:
Tak. W zmienionych standardach badania z grupy „7” dotyczących sprawozdawczości z badania opinia na temat zbadanego sprawozdania finansowego, stanowiąca jeden z akapitów sprawozdania z badania, jest:
a) zamieszczana jako pierwszy element (sekcja) sprawozdania z badania,
b) oznaczona odpowiednim nagłówkiem, jednoznacznie wskazującym rodzaj wyrażonej opinii.
W przypadku gdy biegły rewident wyraża opinię bez zastrzeżeń, sekcja opisywana jest nagłówkiem „Opinia”, jeżeli biegły rewident wyraża opinię inną niż bez zastrzeżeń, sekcja ta przyjmuje odpowiednio tytuł: „Opinia z zastrzeżeniem”, „Opinia negatywna” lub „Odmowa wydania opinii”.

Sekcja opinia dodatkowo:
1) identyfikuje jednostkę, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
2) stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
3) identyfikuje tytuł każdego składnika składającego się na sprawozdanie finansowe,
4) odnosi się do not, w tym do podsumowania znaczących zasad (polityk) rachunkowości, oraz
5) określa datę lub okres sprawozdawczy objęty każdym ze składników wchodzących w skład sprawozdania finansowego.

(07.02.2019 r.)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl