Kto może podpisać sprawozdanie z badania poza kluczowym biegłym rewidentem?


Na sprawozdaniu z badania można umieścić dodatkowo podpis osoby, która reprezentuje firmę audytorską. Może nią być osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta lub bez tych uprawnień. Fakt samego złożenia podpisu na sprawozdaniu z badania przez biegłego rewidenta reprezentującego firmę audytorską nie czyni go kluczowym biegłym rewidentem, o ile przy podpisie nie posłuży się tytułem biegłego rewidenta.
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl