Obszar (artykuł nowej ustawy)
Rejestr biegłych rewidentów (17, 268)

Termin dostosowania
21.11.2017

Istotna zmiana?
Nie

Komentarz
Informacje zawarte obecnie w rejestrze biegłych rewidentów wyczerpują zakres określony przez obecną ustawę i KRBR nie zauważa potrzeby dokonywania uzupełnień.
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl