Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:35, 24.05.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Biegły rewident senior (19)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Wyłącznie biegli rewidenci, którzy osiągnęli wiek emerytalny i zostali skreśleni z rejestru na swój wniosek mogą posługiwać się tytułem biegłego rewidenta seniora.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl