Obszar (artykuł nowej ustawy)
Kontrola firm audytorskich (36-42)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Kontrole w zakresie badań ustawowych JZP przeprowadzać będzie wyłącznie KNA, a w zakresie pozostałych czynności – KKN, przy jednoczesnej zmianie przepisów w zakresie minimalnej częstotliwości kontroli, tj.:
- kontrole ze strony KNA co najmniej raz na 3 lata (badania ustawowe dużych JZP) lub 6 lat (badania ustawowe pozostałych JZP),
- kontrole ze strony KKN: co najmniej raz na 6 lat (pozostałe badania); i jednocześnie brak minimalnej częstotliwości kontroli dla pozostałych czynności świadczonych przez firmy audytorskie.
Wszystkie kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka dokonywanej przez – odpowiednio – KNA lub KKN.
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf