Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:20, 14.06.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Zakres raportowania do KNA i PIBR (51-52)

Termin dostosowania
Począwszy od informacji za 2018 r.

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Podział adresatów sprawozdań na: KNA (głównie w zakresie czynności rewizji finansowej w JZP) oraz PIBR (głównie w zakresie czynności rewizji finansowej w nJZP), przy jednoczesnym uszczegółowieniu informacji w stosunku do dotychczas przekazywanych.
Ostateczny termin przekazywania ww. sprawozdań to koniec lutego roku następującego po roku, którego dotyczą przekazywane informacje.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl