Obszar (artykuł nowej ustawy)
Próg przychodów firm audytorskich (70 - wraz z art. 4 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017
(17.06.2016 – w przypadku obowiązków wynikających z rozporządzenia)

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Obowiązują dwa różne limity – dla JZP (limit wynika z rozporządzenia UE nr 537) oraz dla nJZP (limit wynika z ustawy). W przypadku nJZP oznacza to brak zmiany w stosunku do sytuacji sprzed wejścia w życie obecnej ustawy. W przypadku JZP przychody uzyskane od pojedynczego klienta z usług niebędących badaniem (z wyłączeniem usług zastrzeżonych prawem dla biegłego rewidenta) nie mogą przekraczać 70% średniego wynagrodzenia za badanie ustawowe w okresie ostatnich 3 lat.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl