Obszar (artykuł nowej ustawy)
Odpowiedzialność za badanie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej i przekazywanie dokumentacji roboczej (81)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Uszczegółowienie zadań audytora grupy.
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl