Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:43, 24.05.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Zastąpienie firmy audytorskiej i związany z tym dostęp do dokumentacji roboczej (82)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Nie

Komentarz
Brak znaczących zmian (konieczność „udostępnienia” zastąpiono obowiązkiem „zapewnienia dostępu”).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl