Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:37, 24.06.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Sprawozdanie z badania (83-87 - wraz z art. 284 ustawy oraz art. 10 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017,
ale stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16.06.2016

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Opinia wraz z raportem zostają zastąpione sprawozdaniem z badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl