Obszar (artykuł nowej ustawy)
Sprawozdanie z badania (83-87 - wraz z art. 284 ustawy oraz art. 10 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017,
ale stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16.06.2016

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Opinia wraz z raportem zostają zastąpione sprawozdaniem z badania.
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf