Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:19, 14.06.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Rotacja firm audytorskich i biegłych rewidentów (134, 284 - wraz z art. 17 oraz art. 41 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017
(17.06.2016 – w przypadku obowiązków wynikających z rozporządzenia)

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Maksymalny okres współpracy z firmą audytorską w zakresie badania JZP określono na 5 lat. Okres karencji określono na 4 lata, ale jedynie w odniesieniu do sytuacji, w której firma audytorska współpracowała w zakresie badania przez maksymalny dopuszczalny okres. Stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31.12.2017. W zakresie przerwy w świadczeniu usług badania stosuje się do okresów karencji rozpoczętych w dniu 17.06.2016 lub później.
Art. 41 zezwala na możliwość dłuższej współpracy w zakresie badania w okresie przejściowym. Dla nJZP nie wprowadzono rotacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl