Obszar (artykuł nowej ustawy)
Usługi zabronione (136-137, 285 - wraz z art. 285 ustawy oraz art. 5 rozporządzenia UE nr 537)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Wprowadzono listę usług zabronionych – dotyczy wyłącznie współpracy z klientami będącymi JZP. Stosuje się do badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31.12.2017. Usługi zabronione można świadczyć jeszcze do końca 2017 r., ale pod warunkiem, że wynikają z umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy.
Świadczenie części (np. due dilligence) spośród usług zabronionych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl