Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:20, 24.06.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Odpowiedzialność firm audytorskich (182)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
Wprowadzono szczegółowy katalog. W przypadkach naruszeń, gdzie ustawa daje dłuższe vacatio legis na dostosowanie (np. niewdrożenie polityk, o których mowa w art. 64 ustawy) – termin ulega odpowiednio wydłużeniu (do czasu wskazanego przez ustawodawcę na dostosowanie w danym przypadku).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl