Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:00, 24.05.2024 r.

Obszar (artykuł nowej ustawy)
Zmiany w ustawie o rachunkowości (221, 284)

Termin dostosowania
21.06.2017

Istotna zmiana?
Tak

Komentarz
M.in. wprowadzenie co najmniej 2-letniego okresu umowy na badanie, a także obowiązek informowania o rozwiązaniu umowy o badanie KRBR w przypadku wszystkich badań i KNF w przypadku badań JZP. Stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16.06.2016.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl