Jaki formularz mają wypełniać biegli rewidenci, którzy w przeszłości osiągnęli wiek emerytalny i skreślili się na wniosek?


Biegły rewident powinien złożyć jedynie oświadczenie o osiągnięciu wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 19 ustawy wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru biegłych rewidentów. Pomocny w tym celu może być formularz dostępny na stronie PIBR (link).
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf