Czy sporządzając sprawozdanie z badania należy wskazać najnowszy adres publikacyjny ustawy o rachunkowości?


Tak. Sporządzając sprawozdanie z badania biegły rewident powinien powołać się na najnowszy adres publikacyjny ustawy o rachunkowości, aktualny na dzień podpisania sprawozdania.
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl