Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:19, 14.04.2024 r.

Relacja X KZBR

Zakończenie X KZBR

2023-06-14 10:30


X KZBR podjął uchwałę w sprawie programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 2023-2027

2023-06-14 10:28


Krajowy Sąd Dyscyplinarny ukonstytuował się następująco:

2023-06-14 9:00

 • przewodniczący: Stefan Wójcicki
 • zastępca przewodniczącego: Dorota Mikulska
 • członkowie:  Danuta Boniecka, Wiktoria Braun, Andrzej Karpiak, Andrzej Kuligiewicz, Cezary Pawelczak, Tomasz Pietrzak

Krajowa Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu:

2023-06-14 9:00

 • przewodnicząca: Barbara Misterska-Dragan
 • zastępca: Monika Kaczorek
 • członkowie: Władysław Lis, Grzegorz Skałecki, Małgorzata Wojtczak

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ukonstytuowała się następująco:

2023-06-14 9:00

 • prezes: Kamil Jesionowski
 • zastępcy prezesa: Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • skarbnik: Danuta Drobniak
 • sekretarz: Agnieszka Pasek-Wujek
 • członkowie: Jarosław Dac, Klaudia Hałas, Agnieszka Müller-Grządka, Dawid Napierała, Mirosław Szmigielski, Piotr Witek

Trzeci dzień obrad X KZBR

2023-06-14 9:00

W ostatnim dniu X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów ukonstytuują się nowe organy PIBR.

Delegaci zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji do spraw programu działania PIBR na lata 2023-2027, która obradowała w następującym składzie:

 • przewodnicząca: Joanna Chwaścikowaska-Karwacka
 • sekretarz: Beata Justyna Zakrzewska
 • członkowie: Anna Grędzińska-Jednaszewska, Władysław Lis, Aleksandra Kukla, Grzegorz Oszczypała, Andrzej Piech, Krzysztof Warczak. 

Zakończenie drugiego dnia obrad Zjazdu

2023-06-13 16:23


Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i zastępcy

2023-06-13 16:21

Ewa Sobińska została nowym Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym.

Zastępcami KRD zostali:

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Wojciech Jamróz
 • Ireneusz Kurczyna
 • Krystyna Sakson

Członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zostali:

2023-06-13 15:50

 • Danuta Boniecka
 • Wiktoria Braun
 • Andrzej Karpiak
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Dorota Mikulska
 • Cezary Pawelczak
 • Tomasz Pietrzak
 • Stefan Wójcicki

Członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali:

2023-06-13 15:36

 • Monika Kaczorek
 • Władysław Lis
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Grzegorz Skałecki
 • Małgorzata Wojtczak

Delegaci na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wyłonili członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2023-27

2023-06-13 14:00

 • Kamil Jesionowski (prezes)
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Danuta Drobniak
 • Klaudia Hałas
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Dawid Napierała
 • Mirosław Szmigielski
 • Piotr Witek 
 • Agnieszka Pasek-Wujek

Delegaci biorący udział w X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów w pierwszej turze wyborów wyłonili nowego prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2023-06-13 11:00

W kadencji 2023-27 funkcję tę będzie pełnił Kamil Jesionowski.W dalszej części Zjazdu delegaci będą wyłaniać członków pozostałych organów PIBR: członków KRBR oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców.
 


Rozpoczęła się procedura wyłonienia nowego prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2023-06-13 9:55

O funkcję prezesa KRBR na kadencję 2023-27 ubiegają się (w porządku alfabetycznym):

 • Małgorzata Bauer
 • Kamil Jesionowski
 • Zbigniew Libera

Delegaci wysłuchają prezentacji kandydatów, a następnie będą mogli zadawać im pytania.


Rozpoczynamy drugi dzień obrad X KZBR

2023-06-13 9:17


Zakończenie pierwszego dnia obrad Zjazdu

2023-06-12 19:30


Absolutorium dla KRD uzyskała

2023-06-12 18:10

 • Klaudia Hałas

Absolutorium spośród składu KSD uzyskali

2023-06-12 18:05

 • Józef Król
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Absolutorium spośród składu KKR uzyskali

2023-06-12 17:53

 • Monika Matyszewska
 • Elżbieta Pudło
 • Dorota Mikulska
 • Jacek Zimny
 • Jędrzej Koziński

Absolutorium spośród składu KRBR uzyskali

2023-06-12 17:55

 • Barbara Misterska-Dragan
 • Monika Kaczorek
 • Jan Letkiewicz
 • Danuta Drobniak
 • Andrzej Karpiak
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Kamil Jesionowski
 • Adam Kęsik
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Mirosław Szmigielski
 • Bożena Wilk
 • Piotr Witek
 • Agnieszka Pasek-Wujek
 • Joanna Żukowska-Kalita

Delegaci KZBR zatwierdzili sprawozdania wszystkich organów PIBR

2023-06-12 17:43


Komisja mandatowo-skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie

2023-06-12 15:00

 • przewodniczący: Dariusz Wróblewski,
 • sekretarz: Marcin Wasil,
 • członkowie: Romualda Nowak, Teresa Cyc.

Komisja wyborcza ukonstytuowała się w składzie

2023-06-12 15:00

 • przewodnicząca: Jadwiga Godlewska
 • sekretarz: Wojciech Baucz
 • członkowie: Bożena Kłos, Bożena Wilk, Teresa Ziętek, Jacek Zimny

Delegacji Zjazdu wybrali trzy komisje

2023-06-12 14:35

 • mandatowo-skrutacyjną,
 • wyborczą,
 • do spraw programu działania PIBR.

Wybrano Prezydium Zjazdu w składzie

2023-06-12 14:20

 • Monika Kaczorek – zastępca przewodniczącego,
 • Agnieszka Pasek-Wujek – protokolant,
 • Andrzej Karpiak – sekretarz.

Na przewodniczącego X Zjazdu został wybrany Jan Letkiewicz

2023-06-12 14:00


Wystąpienia zaproszonych gości

2023-06-12 13:15

W części inaugurującej obrady X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów udział wzięli zaproszeni goście: Marcin Obroniecki (prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego), dr Anna Leszczyńska (skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych) oraz Jerzy Koniecki (prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce). Prezes KRBR odczytała także list od minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, z którym można zapoznać się tutaj.


Wystąpienie prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów rozpoczęło obrady X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

2023-06-12 13:00

Przez najbliższe 3 dni delegaci będą podejmować decyzje dotyczące PIBR – wyłonią nowe władze samorządu oraz przyjmą program działania PIBR na lata 2023-2027.


Za chwilę zaczynamy X KZBR!

2023-06-12 10:00


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl