Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:06, 14.06.2024 r.

Uchwała nr 1554/33a/2017 KRBR z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie krajowych standardów badania

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2017 r. KRBR podjęła, i przekazała celem zatwierdzenia do KNA,  uchwałę Nr 1554/33a/2017 w sprawie krajowych standardów badania 700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z).

Do uchwały dołączono siedem KSB, w tym sześć jest tłumaczeniem tekstu zmienionych przez twórców standardów (IAASB) MSB, a jeden jest tekstem nowego MSB – 701. Są to:

Do uchwały zostało również załączonych 10 przykładów ilustrujących sprawozdania z badania, które zostały opracowane na podstawie wymienionych MSB i dostosowane do wymogów nowej ustawy o biegłych rewidentach oraz rozporządzenia UE nr 537/2014. Przykłady ilustrujące powinny być stosowane przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z nich oraz po ich dostosowaniu do stosownych okoliczności badania.

Postanowienia uchwały oraz przyjęte MSB wraz z przykładami ilustrującymi będą miały zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.

Uchwała wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez KNA.

Na bieżąco będziemy informowali o statusie tej uchwały.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z ww. uchwałą do KNA przekazano dokument pt. „Analiza zgodności przepisów UoBR, rozporządzenia 537/2014 oraz zmienionych MSB w zakresie sprawozdania z badania”. Analiza jest pomocna w zidentyfikowaniu źródła poszczególnych wymogów, które zostały odpowiednio zaadresowane w przykładach ilustrujących sprawozdanie z badania.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. materiałami.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl