Komisja Egzaminacyjna, działając na podstawie art.7 pkt 1b ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach... (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm.)*, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podjęła uchwałę  stwierdzającą, że kierunek studiów wyższych Audyt finansowy zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 powołanej ustawy**, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej.

* obecnie kwestia ta jest regulowana w art. 12 ust. 3 obowiązującej ustawy
** obecnie kwestia ta jest regulowana w art. 14 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl