Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:43, 24.05.2024 r.

Usługi biegłego rewidenta - badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż ustawowy obowiązek weryfikacji rocznego sprawozdania? To praktyczne rekomendacje dla całego przedsiębiorstwa - niezbędne zarówno dla zarządzających, jak i właścicieli.Czego możesz oczekiwać od biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe? Badanie sprawozdań finansowych to:

 • Usługa biznesowa daleko wykraczająca poza weryfikację dokumentów księgowych. Pomaga skutecznie zarządzać ryzykiem w większości obszarów działalności przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka: finansowego, gospodarczego, związanego z czynnikiem ludzkim, prawnego, podatkowego, niepoprawnych i nieskutecznych procedur oraz każdego innego rodzaju ryzyka, mogącego wystąpić w Twojej działalności gospodarczej.
 • Podstawa do wdrożenia jeszcze skuteczniejszych procedur zabezpieczających i minimalizujących skutki czynników ryzyka finansowego i gospodarczego, które zidentyfikowano podczas badania.
 • Zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej poprzez prawidłowe rozpoznanie ryzyka.
 • Sposób na zwiększenie wiarygodności informacji dotyczących kondycji firmy wśród inwestorów, instytucji finansowych i kontrahentów.
 • Zarządzanie oparte na wiedzy i sprawdzonej metodologii – zamiast zawodnej intuicji.

Na czym polega usługa badania sprawozdań finansowych?

 • Wszechstronnej analizie funkcjonowania firmy i jej danych finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania.
 • Rozmowach z zarządem, radą nadzorczą i pracownikami w celu lepszego zrozumienia działalności przedsiębiorstwa.
 • Ocenie obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego i podatkowego firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli.
 • Przedstawieniu propozycji rozwiązań problemów sprawiających największe trudności.
 • Opracowaniu i przedłożeniu sprawozdania z badania przygotowanego zgodnie z właściwą metodologią pracy – wiarygodność badania potwierdza podpis biegłego rewidenta.
 • Przedstawieniu rekomendacji dotyczących działania kontroli wewnętrzne.

Dla kogo?

 • Dla każdej firmy, która chce świadomie zarządzać ryzykiem.
 • Dla podmiotów objętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.
 • Dla przedsiębiorstw, które chcą zyskać wiarygodność w oczach inwestorów i instytucji finansowych.
 • Dla właścicieli, którzy nie zarządzają firmą, a chcą mieć pewność, że osoby nią kierujące odpowiedzialnie dbają o kondycję przedsiębiorstwa.

Do niedawna badanie sprawozdań finansowych traktowaliśmy jako zło konieczne, koszt, obowiązek. Aż do momentu, gdy raport biegłego wskazał luki w naszych procedurach kontrolnych. Dzięki temu wykryliśmy poważne nadużycia w jednym z działów. Dziś audyt postrzegamy w kategoriach narzędzia biznesowego, które pozwala lepiej zarządzać ryzykiem w naszej firmie. 

Edward Kałamaga, manager spółki giełdowej

Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający perspektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl