Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:50, 14.06.2024 r.

Usługi biegłego rewidenta - doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe biegłego rewidenta to gwarancja prawidłowego rozliczenia z fiskusem i mniejsze ryzyko sporu w przypadku kontroli.

Ulotka

Dlaczego warto wybrać usługę doradztwa podatkowego biegłego rewidenta?

 • Gwarancja prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych.
 • Pewność wyboru właściwej formy opodatkowania.
 • Pewność wyboru właściwych stawek opodatkowania.
 • Wsparcie dla działów księgowości i rachunkowości przedsiębiorstwa.
 • Minimalizacja ryzyka kar wynikających ze składania nieprawidłowych deklaracji podatkowych.
 • Zeznania podatkowe przygotowane w oparciu o standardy biegłego, zweryfikowane w sposób metodyczny i uporządkowany.
 • Znajomość oczekiwań i mechanizmów działania instytucji kontrolnych.

Na czym polega usługa doradztwa podatkowego?

 • Na wszechstronnym zbadaniu deklaracji podatkowej.
 • Zweryfikowaniu kalkulacji podatkowej.
 • Na pogłębionym wywiadzie, którego celem jest sprawdzenie zawartości i poprawności składanych deklaracji PIT, CIT i VAT.
 • Prześwietlaniu salda podatkowego z urzędem.

Dla kogo?

 • Dla każdego, kto chce stosować przepisy prawa podatkowego w dobrej wierze, ale boi się z powodu stopnia ich zawiłości.
 • Dla każdego, kto chce sprawdzić, czy strategie optymalizacji podatkowych nie są w istocie źródłem ryzyka dla firmy.
 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przy złożoności przepisów podatkowych priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo. Nie szukamy agresywnych strategii podatkowych, wykorzystujących luki w przepisach. W toku weryfikacji naszych założeń okazało się, że – pomimo daleko idącej ostrożności – zastosowaliśmy błędnie stawkę podatkową dla jednego z nowych produktów. Dzięki znajomości naszej branży (a zajmujemy się produkcją nawozów i środków ochrony roślin) biegła rewident błyskawicznie wyłapała błąd.

Henryk Wrona, właściciel firmy chemicznej

Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl