Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:23, 24.05.2024 r.

Usługi biegłego rewidenta - sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości zgodnej z badaniem przez audytora.

Ulotka

Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 • Biegły, przygotowując sprawozdanie, kieruje się standardami audytorskimi.
 • To zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.
 • Sprawozdanie, opatrzone podpisem biegłego, to sygnał dla odbiorcy, że materiał ma większą wiarygodność niż w sytuacji, kiedy firma sporządza go samodzielnie.

Na czym polega usługa sporządzenia sprawozdania finansowego?

 • Na wycenie majątku i firmy, zgodnie ze standardami pracy biegłego.
 • Poddaniu firmy pełnemu przeglądowi rachunkowo-ekonomicznemu.
 • Zatwierdzenie podpisem biegłego raportu sprawozdania finansowego.

Dla kogo?

 • Dla każdej firmy, która chce zwiększyć swoją wiarygodność.
 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Byliśmy zmęczeni ciągłymi korektami sprawozdania. Pomysł zatrudnienia biegłego rewidenta podsunął dyrektor finansowy. Sprawozdanie jest teraz nie tylko wolne od błędów, jest przede wszystkim dużo krótsze. Zamiast corocznego obowiązku, mamy cenne źródło informacji o sytuacji firmy. Przy okazji biegły rewident wyłapał, że przekazując sprawozdanie, nie wysyłaliśmy go do właściwych organów spółki, co było – jak się okazało – zapisane w naszym statucie.

Hanna Górska, właścicielka sieci klinik dentystycznych


Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl