Krajowe standardy badania 800(Z), 805(Z), 810(Z)

Informujemy, że PIBR zakończyła tłumaczenie zmienionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) międzynarodowych standardów badania z grupy „800”. Są to trzy standardy, które po przyjęciu przez KRBR i zatwierdzeniu przez KNA, staną się krajowymi standardami badania:

Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu KRBR.

Planowane jest, aby zmienione MSB miały zastosowanie do badań za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.

Uchwała wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez KNA. W związku z tym obecnie udostępnione tłumaczenie może ulec zmianie w stosunku do wersji końcowej.

Na bieżąco będziemy informowali o statusie tej uchwały.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl