Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:23, 14.06.2024 r.

Krajowe standardy badania 800(Z), 805(Z), 810(Z)

Informujemy, że PIBR zakończyła tłumaczenie zmienionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) międzynarodowych standardów badania z grupy „800”. Są to trzy standardy, które po przyjęciu przez KRBR i zatwierdzeniu przez KNA, staną się krajowymi standardami badania:

Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu KRBR.

Planowane jest, aby zmienione MSB miały zastosowanie do badań za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.

Uchwała wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez KNA. W związku z tym obecnie udostępnione tłumaczenie może ulec zmianie w stosunku do wersji końcowej.

Na bieżąco będziemy informowali o statusie tej uchwały.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl