Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:34, 14.04.2024 r.

Materiały do MSB - cz. III

Dodatkowe materiały dostępne są w "Wyszukiwarce standardów zawodowych".

Przejdź do wyszukiwarki

Wybrane przykłady dokumentów z uchwał KRBR (2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.):
  • Przykład ilustrujący nr 1 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń.
  • Przykład ilustrujący nr 2 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń.
  • Przykład ilustrujący nr 3 - sprawozdanie z badania.skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń.
  • Przykład ilustrujący nr 4 - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń.
  • Przykład ilustrujący nr 5 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie i inne sprawy.
  • Przykład ilustrujący nr 6 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności.
  • Przykład ilustrujący nr 7 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia.
  • Przykład ilustrujący nr 8 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania.
  • Przykład ilustrujący nr 9 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię negatywną.
  • Przykład ilustrujący nr 10 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego odmowę wyrażenia opinii.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl