Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:38, 24.05.2024 r.

Zakończyła się Doroczna Konferencja Audytingu

Na otwarcie DKA samorząd biegłych rewidentów usłyszał od Przewodniczącego KNA pochwały - i kilka słów krytyki.

24 października 2018

Konferencję, która zgromadziła w tym roku ponad 200 audytorów z całej Polski, otworzył Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W swoim wystąpieniu przypomniał, że priorytetem polityki samorządu w ostatnich latach były małe i średnie firmy audytorskie, czego wynikiem było między innymi opracowanie „Przewodnika MSB” i aplikacji Kompas 2.0. Podkreślił także rosnącą rolę technologii w audycie i biznesie.

Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, odczytała list Ministra Piotra Nowaka, Przewodniczącego KNA. Minister chwali w nim samorząd za działania mające na celu „dotrzymanie kroku nowoczesności”: elektronizację niektórych czynności czy wsparcie biegłych we wdrażaniu MSB (między innymi poprzez udostępnianie narzędzi takich jak Kompas). Przewodniczący KNA pozytywnie ocenił również rozwój działalności szkoleniowej, docieranie do nowych środowisk, budowanie pozytywnego obrazu zawodu biegłego rewidenta i ciekawe inicjatywy zewnętrzne takie jak konferencje i spotkania. Jednocześnie zwrócił jednak uwagę na opóźnienia w przyjmowaniu standardów technicznych i przygotowaniu uchwały pozwalającej na kontrole KKN w zakresie usług innych niż badania ustawowe, a także na opieszałe postępowania dyscyplinarne. Minister Nowak zapowiedział także, że w grudniu 2018 r., po uprzednich konsultacjach, do Sejmu trafi nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach..., oddająca nadzór nad firmami audytorskimi do kompetencji nowo powołanego urzędu analogicznego do KNF. Pełna treść listu dostępna jest na stronie PIBR.

Patronat honorowy nad Konferencją objęła Naczelna Izba Kontroli. Prezes Krzysztof Kwiatkowski w swoim wystąpieniu bardzo pozytywnie ocenił współpracę z PIBR, wyraził także nadzieję, że przygotowywane w MF zmiany w systemie nadzoru uwzględnią udział samorządu i przyczynią się do wzrostu jakości audytu. W podobnym duchu wypowiadali się uczestnicy pierwszej sesji plenarnej, prowadzonej przez Barbarę Misterską-Dragan, wiceprezes KRBR. 

Pierwszy dzień DKA zakończyła prezentacja aplikacji Kompas 2.0. Sesje plenarne drugiego dnia były zaś zorganizowane w formie szkolenia zaliczającego osiem godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Uczestnicy Konferencji mogli zatem poszerzyć swoją wiedzę o zmienione Krajowe Standardy Rewizji Finansowej i wydawanie opinii w niejednoznacznych sytuacjach (prowadząca: Barbara Misterska-Dragan), nowe technologie takie jak blockchain, Big Data, wolne oprogramowanie i inne przejawy ekonomii dzielenia się - oraz wpływie tych zjawisk na powstawanie nowych modeli biznesowych i nowych źródeł ryzyka (prowadzący: Andrzej Karpiak), czy wreszcie o systemy kontroli jakości w firmach audytorskich i kontrole prowadzone przez KKN i KNA (prowadząca: Ewa Jakubczyk-Cały).

Konferencję zakończyła debata oksfordzka wokół tezy, że przejęcia i połączenia to nieuchronna droga rozwoju niewielkich firm audytorskich. Dyskusja, prowadzona przez dr. Olgierda Annusewicza, była bardzo dynamiczna, a obydwie strony podnosiły przekonujące argumenty. Zwracano uwagę zarówno na stronę czysto finansową, jak i na podnoszenie kompetencji, przywoływano dane z rynku amerykańskiego czy francuskiego. Ostatecznie przeważyło jednak znaczenie czynnika ludzkiego. Zarówno loża ekspertów, jak i publiczność opowiedziały się po stronie opozycji, kwestionując przede wszystkim nieuchronność fuzji i przejęć.

Krzysztof Burnos i Barbara Misterska-Dragan podsumowali Konferencję – i zaprosili na przyszłoroczną, dwudziestą już edycję.

 DKA można było śledzić poprzez relację na żywo dostępną w kanale Twitter PIBR https://twitter.com/pibr_PL, oraz na stronach https://www.pibr.org.pl i https://dka.pibr.org.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl